تمامی مطالب مطابق قوانین جمهوری اسلامی ایران میباشد.درصورت مغایرت از گزارش پست استفاده کنید.

جستجو

محاسن و معایب شبکه هایی زمینی و هوایی


  در بررسي محاسن و معايب شبكه هاي زميني و هوايي توزيع بايد توسعةهمه جانبه سيستم هاي الكتريكي در زمينه هاي مختلف از جمله، برآورد هزينه هاي اقتصادي، بررسي ميزان تلفات توان و ا نرژي، مشكلات اجرايي، تعمير و نگهداري، حفظ زيبايي
  محيط وحريم ها با در نظر گرفتن مسائل ايمني آنرا مد نظر قرار داد . طبيعت سازه ها، چگونگي احداث، بهره برداري و تجربه هاي نگهداري از ايندو گونه سيستم توزيع ، براي مقايسة همه جانبه شبكه هاي هوايي با سيستم زميني مي تواند مورد استفاده عملي درنحوه انتخاب وطراحي شبكه هاي توزيع قرار گيرد.

  مقدمه
  صنعت برق يكي از حياتي ترين صنايع يك كشور بحساب مي آيد. در اين ميان، شبكه هاي توزيع انرژي ا لكتريكي بعنوان شاهرگ هاي نيرورساني و محل تلاقي با مشتركين در اقصي نقاط كشور مي باشد و اشكالات سيستم توزيع در اين صنعت ، از ديد مصرف كنندگان، مشكل اوليةصنعت برق قلمداد خواهد شد . توسعة روزافزون، عدم پيش بيني صحيح اين روند و عقب ماندگي تكنولوژي ، همواره مشكلا تي را در سيستم توزيع انرژي الكتريكي به همراه داشته است . لذا روشي راكه بتوان جهت تحقق بخشيدن به اعتلاي بخش توزيع و ارتقاء تكنولوژي در آن اختصاص داد . در حال حاضر استفاده از شبكه هاي توزيع هوايي بيش از 97 % كل شبكه توزيع در سطح كشور را به خود اختصاص داده اندكه عدم رشد و تكامل در اجراي سيستم هاي كابل كشي زميني در ايران يكي از دلايل عدم توجه و عقب ماندگي آن مي باشد. عدم طراحي صحيح، هدايت سيستم بدون برنامه ريزي و تعيين اهداف بدون در نظرگرفتن بررسي هاي اقتصاد مهندسي، موجبات اعمال ضرر به سرماية ملي، اتلاف انرژي و عد م رضايت و بدبيني مشتركين را به دنبال داشته است، بنابراين لزوم آموزش و انتقال دانش فني جديد، نوآوري، رعايت نكات فني و استانداردها، نظارت، كنترل و ارزيابي
  در سيستم هاي توزيع شديدًا احساس مي شود. در اين مقاله ضمن تحليل بررسي و مقايسه شرايط شبكه هاي توزيع بهينه با سيم هوايي و كابل زميني مزايا و معايب مربوط به هر كدام به شرح آورده شده است.
  -2
  صرفه اقتصادي
  به طور كلي، سيستم هاي هوايي برخلاف سيستم هاي زميني ، بسيار كم هزينه تر و با قيمت تمام شده كمتر اجرا مي گردند. زيرا به كندن كانال، هزينه هاي اخذ مجوزهاي حفاري، لوله هاي مخصوص و... نيازي نداشته و در مورد خود كابل ها نيز حفاظ و عايق گرانقيمت، اتصالات و غلاف هاي آببندي گران جهت امكانات ويژه ضدآب كردن تجهيزات زيرزميني وجود ندارد . درست همين هزينه هاي گزاف سرمايه گذاري اوليه است كه سيستم هاي زميني را چندين برابر گرانتر از سيستم هاي هوايي كرده است.

  امروزه با پيشرفت هاي تكنولوژيكي ساخت مواد عايق پليمري از مواد با خانواده پلاستيك به عنوان عايق و پوستة كابل هاي زميني استفاده مي شود. توانايي اين مواد براي دفن مستقيم در زير خاك، صرفة اقتصادي آنرا نسبت به سيستم هاي هوايي كا هش داده با اين حال، هنوز هم افزايش هزينه هاي شبكه زميني در ولتاژهاي بالا بعلت عدم امكان ساخت تجهيزات شبكه در داخل كشور به مراتب بيشتر مي باشد در صورتيكه امكان ساخت
  تجهيزات شبكه هوايي در داخل كشور و ارزان بودن قيمت تجهيزات و اتصالات شبكه توزيع با سيم هوايي نسبت به شبكه هاي ديگري از برتري بيشتر برخوردار مي باشد.
  -3
  مشكلات اجرايي
  احداث شبكه هاي هوايي آسان تر است و در هر نقطه و محلي مي توان بوسيلة شبكة هوايي، به سرعت جريان برق را برقرار نمود . در اين شبكه ها، سادگي ساخت و احداث، سهولت بهره برداري و تعميراتي كه به دنبال دارند به عنوان اصولي مهم در قيمت تمام شده احداث و بهره برداري اين خطوط در كل زمان بهره برداري بطور متوسط 30 سال در نظر گرفته مي شود.
  يك طرح ساده، هميشه بر طرحهاي پيچيده برتري دارد مگر عواملي مهم، استفاده از طرحهاي پيچيدةشبكه هاي زيرزميني راتوجيه نمايد . امروزه سياستهاي كلان بخش برق ، در چگونگي طراحي و نيرورساني به شبكه هاي توزيع هوايي تأكيد دارند. مشكل عدم وجود منابع مالي سازمان در انجام پروژه، مي تواند به انتخاب اين سياست منجر شود كه شبكه هاي توزيع هوايي ،با حداكثر سرعت ممكن وبه راحتي توسعه مي يابند. گرفتن انشعاب از شبكه هاي هوايي بدون مشكل،با مخارج كم وبا سرعت بيشتر انجام مي شود، در حالي كه انشعاب گيري از كابل ها، مستلزم ايجاد نقاط برداشت و پخش مانند ايستگاه هاي توزيع ، تابلوهاي برق و پيلارها (شالترها)، جعبه هاي انشعاب و ... خواهد بود . بنابراين سيستم هاي هوايي ، بصورت خيلي وسيع براي مناطق با چگالي بار كم و متوسط غالب خواهد بود و به عنوان مثال برق رساني روستاها كاربردي به تقريب انحصاري خواهند داشت . در آينده، براي شبكه هاي شهري داراي چگالي بار زياد، بااستفاده از درآمدهاي حاصله، بهبود كيفيت، رعايت ديگر مسايل و تبديل به شبكه هاي زميني مدنظرخواهند بود . به طور كلي درمكان هايي كه چگالي بارهاي مصرفي آنقدر زياد باشد كه نصب خطوط هوايي با سيم ها و هاديهاي انبوه
  واقع روي پايه هاي خطوط هوايي از نظر شكل ظاهري، ايمني و بهره برداري غيرعملي به نظر رسد انتخابي جز سيستم زميني وجود نخواهد داشت.
  4
  تعمير و عيب يابي
  عيب يابي و رفع آن در شبكه هاي هوايي ، آسان تر انجام ميگيرد، زيرا بيشتر عيب هاي شبكه هاي هوايي با چشم ديده ميشوند درصورتي كه براي پيدا كردن عيب در شبكةزيرزميني ، به دستگاه هاي خاص نياز خواهد بود. در ضمن هنگامي كه در سيستم هاي زميني مشكلي پيش مي آيد، از نظر تعمير بسيار وقت گير و سخت خواهد بود . با اين حال، سيستم زميني با خطر قطعي برق ناشي از طوفان، رفت و آمد و برخورد وسايل نقليه، سقوط درختان و غيره مواجه نيست . به همين دليل، صرف مخارج اضافي براي شبكه هاي زميني ، جهت احداث شبكه هاي قابل تغذيه از دو سو (مدار دوم)، چندين مدار موازي، طرحهاي تبديلي و حتي شبكه هاي غربالي براي ايجاد قابليت اطمينان برق رساني، توجيه پذير خواهد بود.
  لازم به توضيح است كه شرايط متعدد ديگري نيز وجود دارد كه كابل هاي زميني را به سيستم هاي هوايي ترجيح مي دهند. درواقع چون شبكه هاي زميني در زير خاك دفن مي باشند از عوامل جوي، مانند طوفان، يخ زدگي، برخورد شاخه هاي درختان
  و رعد و برق در امان بوده امكان خرابي آنها كمتر مي باشد، از اين رو قطع جريان كمتري نيز پيش مي آيد . يكي ديگر از مشكلات فعلي خطوط هوايي ،رفت و آمد وسايل نقليه و برخورد آنها با تيرها است . از طرفي مقررات راهنمايي و رانندگي چنان سخت است كه ساخت و مرمت سيستم هاي هوايي را رفته رفته با مشكل مواجه كرده است . علاوه بر آن، رفت و آمد (ترافيك) سنگين و وسايل با ارتفاع زياد مانند بالابرها و جرثقي لها، خطرات ديگري از نظر برخورد وسايل نقليه سنگين به تيرها و سيم ها ايجاد ميكنند.
  5
  حفظ زيبايي محيط و حريم ها
  به طور كلي سازه هاي خطوط هوايي ، با زيبايي و معماري امروزي محيط همخواني ندارد . بنابراين مهندسين توزيع برق ، درطراحي سيستم توزيع انرژ ي الكتريكي ، به حفظ زيبايي نيز بايستي توجه كنند تا جايي كه پايه هاي سيماني را در رنگ ها واشكال متعددي ساخته وهمچنين امروزه از نظر اصول معماري و شهرسازي جهت حفظ زيبائي محيط حذف رديف پايه هاي خطوط ( هوايي بامناظري ناهمگون مي تواند دليلي جهت صرف و هزينه هاي بالاي شبكه هاي زميني گردد. شكل ( 1در شهرهاي مناطق پرجمعيت و حساس، براي حفظ زيبايي شهر، بطور معمول از شبكه هاي زميني استفاده مي شود، با اين حال در بعضي از نقاط به اجبار از شبكه هاي هوايي استفاده نمي شود تا حريم سيم هاي برق دار رعايت شود. اين موضوع مانند باند فرودگاهها، داخل محوطه نيروگاهها و پادگانها و داخل بازارهاي محلي و ... مي باشد. به علت بدون روپوش بودن هاديهاي خطوط هوايي رعايت فاصلةمجاز از تأسيسات و ساختمانها به عنوان رعايت حريم خطوط انتقال مورد نياز مي باشد . در بسياري از موارد، به علت كم بودن عرض مسير و معابر، و درنتيجه به علت عدم امكان تأمين حريم خطوط هوايي،كابل كشي زميني ياشبكه كابل هاي هوايي روكشدار ( كابل هاي خود نگهدار) بدلايل برخي از مزايا به شرح زير توصيه مي گردد:
  الف) بدليل پوشش عايقي هاديها ، اتصال كوتاه در اين نوع شبكه كمتر و خطرا ت جاني در مقايسه با استفاده از شبكه هاي سيمي تا حدودي از بين مي رود.
  ب) ميزان استراق برق به علت عدم دسترسي سودجويانه به هادي كابل، كاهش و عليرغم پايين بودن اتفاقات باعث جلوگيري از تلفات انرژي در شبكه مي گردد.
  ج) از نظر اقتصادي براي احداث 1 كيلومتر شبكه هوايي فشار ضعيف سيمي در مقايسه با اقلام مورد نياز براي 1 كيلومتر شبكه كابل خود نگه دار تفاوت بها از اين دو شبكه بر اساس فهرست بها سال 1382 بالغ بر 25300000 ريال خواهد بود با توجه اينكه هزينه هاي بهره برداري خطوط هوايي سيمي بيش از هزينه بهره برداري كابل هاي خودنگه دار است كه
  اين تفاوت بها ظرف مدت كوتاهي جبران پذير است.
  اين موضوع به خصوص دربارةخطوط فشار متوسط در داخل شهرها و مجتمع هاي آپارتماني، مجتمع هاي صنعتي و تجاري به طور كامل محسوس است . رعايت حريم شبكه هاي هوايي ، از عواملي است كه بايد مورد توجه قرار گيرد. به طور معمول شهرداري ها ياسازمان پارك ها، در مسير احداث شبكه هاي هوايي شهرها درختكاري ميكنند كه پس از رشد درختان، شاخه هاي آنها با هاديهاي خطوط تماس پيدا كرده و در هوايي باراني يا رطوبت، موجب اتصالي و سوانحي مانند پارگي سيم ها خواهند شد. البته عبور خطوط هوايي از مناطق جنگل كاري شده و درختان ميوه نيز باعث قطع درختان و صدمه به محيط زيست مي شود.
  6
  حادثه آفريني و ايمني
  به علت لخت و در دسترس بودن قسمتهاي زندةخطوط هوايي و همچنين آسيب پذير بودن پايه و هادي هاي آنها،شبكه ها اغلب در معرض بروز حواث بوده كه شرح مختصري از آنها بدين قرار است:
  الف  آسيب پذيري در برابر طوفان ها و اختلالات جوي در شبكه هاي هوايي بسيار قابل توجه مي باشد. در اين موارد، ايجاد آتش سوزي وبرق گرفتگي، به دليل درهم پيچيده شدن هادي ها يا افتادن اشياء و حيوانات و پرندگان روي شب كه دور از ( انتظار نيست.
  ب  خطرهايي كه همه ساله در اثر برخورد جرثقيل ها و كمپرسي ها و خودروهايي با ارتفاع زياد با شبكه برقدار هوايي اتفاق مي افتد، رانندگان، اپراتورها و ديگر عوامل كاري را تهديد مي نمايد و هر ساله، آمار قابل ملاحظه اي را به خود اختصاص مي دهد.
  ج  پرتاب فلاخن كودكان، شكستن مقره اي بشقابي و برخورد بادبادكهاي نوجوانان كه فاقد سرگرمي و محيط ورزشي هستند، نشانه روي و تيراندازي تفريحي بطرف مقره ها از عواملي هستند كه در شهرها و روستاهاي كشور به شبكه هاي فشار متوسط و فشار ضعيف هوايي آسيب مي ر سانند و گاه با قطع سيم نول و افتادن روي فازهاي ديگر و دو فاز شدن، باعث خرابي تجهيزات مصرف كنندگان تك فاز شده و به مشتركان برق زيان هاي مالي وارد مي كنند.
  د  تصادف وسايل نقليه با تيرهاي بتني يا چوبي در كنار جاده و اتوبان ها، يكي ديگر از عوامل حادثه ساز در شبكه هاي توزيع هوايي است كه گاهي موجب افتادن تير روي خودروها و بروز خسارات جاني و مالي سنگين مي شود.
  ه  شبكه هاي هوايي براي كارگران ساختماني نيز خطرآفرين است. به دليل كم عرض بودن بسياري از معابر شهري، برپا كردن داربست هابراي نماسازي يا نصب وسايل، سبب ن زديكي شبكه هاي برق و گاهي برق گرفتگي يا خسارت هاي جاني مي شود.
  و  سقوط برق كاران از روي پايه ها يا پلكان هاي تيرها، خواه با استفاده از وسايل ايمني و خواه بدون آنها، به دليل انجام فعاليت هاي برقي،هنوز در برخي از مناطق تحت پوشش برق كشور اتفاق مي افتد.
  م  علاوه بر موارد فوق ايجاد پارازيت در خطوط مخابراتي، برداشتهاي غيرمجاز برق و برخورد رعد و برق به خطوط هوايي از ديگرعيب هاي عمده شبكه هاي توزيع هوايي مي باشد


  این مطلب تا کنون بار بازدید شده است.
  ارسال شده در تاریخ جمعه 7 آبان 1395 [ گزارش پست ]
  منبع
  برچسب ها : , , , , , , , , , , ,

پربازدیدترین مطالب

آمار امروز یکشنبه 30 مهر 1396

 • تعداد وبلاگ :55487
 • تعداد مطالب :160753
 • بازدید امروز :285728
 • بازدید داخلی :24852
 • کاربران حاضر :213
 • رباتهای جستجوگر:372
 • همه حاضرین :585

تگ های برتر